Algemene Voorwaarden en Privacy My-balance

 1. Inschrijving en Betalingen:
  1.1. Inschrijving voor lessen, workshops of retraites geschiedt via ons reserveringssysteem of via de mail/app.
  1.2. Betalingen dienen voorafgaand aan deelname te worden voldaan via de aangeboden betaalmethoden. Lessen worden voldoen door het afstempelen van de strippenkaart.
  1.3. Afmelden voor een les kan tot 1 uur van te voren. Voor workshops en retraites gelden andere voorwaarden.
  1.3. Restituties worden niet verleend, tenzij anders vermeld in specifieke voorwaarden voor een evenement of omstandigheden waarin de annulering wordt geaccepteerd.

 2. Annulering en Terugbetalingen:
  2.1. Bij annulering van een les, workshop of retraite door een deelnemer gelden specifieke voorwaarden zoals vermeld bij de inschrijving.
  2.2. De school behoudt zich het recht voor om een les, workshop of retraite te annuleren of te wijzigen wegens onvoorziene omstandigheden. In dit geval wordt een volledige terugbetaling aangeboden of kan de deelnemer deelnemen aan een vervangende sessie.

 3. Aansprakelijkheid:
  3.1. Deelname aan lessen, workshops of retraites geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
  3.2. My-balance is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, letsel, verlies of schade aan eigendommen tijdens deelname aan activiteiten of daarbuiten. 3.3. Deelnemers dienen eventuele gezondheidsproblemen of beperkingen voorafgaand aan deelname te melden aan de docent.

 4. Gedragscode:
  4.1. Respectvol gedrag jegens mededeelnemers, docenten en faciliteiten wordt verwacht.
  4.2. Storend gedrag of gedrag dat anderen stoort tijdens lessen, workshops of retraites kan leiden tot verwijdering zonder restitutie van betaling.

 5. Intellectueel Eigendom:
  5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot lesmateriaal, workshops of retraites blijven eigendom van My-balance.
  5.2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van My-balance lesmateriaal te kopiëren, verspreiden of commercieel te gebruiken.

 6. Privacy:
  6.1. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en communicatie met deelnemers.
  6.2. My-balance zal geen persoonlijke gegevens delen met derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer, tenzij wettelijk verplicht.

Door deel te nemen aan onze activiteiten, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Neem bij vragen of opmerkingen contact met ons op.